Feedback on playing the Danube Game in High School “Carmen da Silva” Timisoara, Romania

By Ana Zlibut

 • Children were enthusiastic and happy during the game.
 • They found out new traditions and facts about Danube countries.
 • They were amazed that not only in Romania is the tradition of “Martisor”, but also in Bulgaria is “Martenitsa” and proposed to exchange them in 1th March 2018.
 • Also, the tradition of painted eggs is present in many Danube countries.
 • Most of pupils knew the flags of Danube countries.
 • They found the game very interesting and willing to play again.
 • The game made them to want to discover more information about Danube countries.
 • Some of them told to the others about their visits in Danube countries.
 • The pupils are in III C grade at High School “Carmen Sylva” Timisoara and their teacher is Mirela Carp.

 

 • Copiii au fost entuziaști și fericiți în timpul jocului.
 • Au descoperit noi tradiții și fapte despre țările dunărene.
 • Ei au fost uimiți că nu numai în România este tradiția “Martișorului”, dar și în Bulgaria este “Martenitsa” și au propus să facă schimb de mărțișoare în 1 martie 2018.
 • De asemenea, tradiția ouălor pictate este prezentă în multe țări dunărene.
 • Majoritatea elevilor știau steagurile țărilor dunărene.
 • Au găsit jocul “Danube-game” foarte interesant și dispuși să-l joace din nou.
 • Jocul i-a făcut să dorească să descopere mai multe informații despre țările dunărene.
 • Unii elevi au povestit despre vizitele lor în țările dunărene.
 • Elevii sunt din clasa a III-a C, la Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” din Timișoara și învățătoarea lor este Mirela Carp.

Presentation of the game implementation in pictures