Danube discovery in the frame of the cross-border meeting of seniors from Silistra and Buzau

On August 5th some members of our organization “Nothing is impossible”  visited the Berca Mud Volcanoes close to the city of Buzău in Romania. We crossed the Danube by boat  and met there our Romanian friend from the Senior Club Buzau.. We started our meeting with the game “The wanted Danube” using self made fishing rods. The participants caught messages written in one of nine languages of the Danube countries. Each participant who caught a message had to recognize the language and to find the correct place of the country on the Danube map. We learnt a lot about the other countries.We continued with a pleasant picnic and finished with promises for future meetings and activities.

Buzău is a city with approx. 115,000 inhabitants in the Wallachia. The Berca Mud Volcanoes are small, volcano-shaped constructions caused by the eruption of mud and natural gases. Theses gases erupt from a depth of 3000 m through layers of clay and water. On the surface, the mud dries off forming structures resembling real volcanoes. Due to the fact that the mud contains salt and sulfur, vegetation is scarce. Yet, some rare, salt-resistant plant species grow here. Today, the Berca Mud Volcanoes are a geological and botanical conservation area with a size of 30 km².

 

Дунавска трансгранична среща на членовете на неформални групи от Силистра и Бузау

На 5 август членовете на СНЦ „Няма невъзможни неща-3Н” посетиха калните вулкани в областта Берка, близо до град Бузау в Румъния. Прекосихме река Дунав с ферибот и се срещнахме с нашите румънски приятели от неформална група от град Бузау. Стартирахме нашата среща с играта „Желаният Дунав” като използвахме саморъчно направени въдици. Участниците ловяха съобщения, написани на деветте езика на държавите по Дунав. Всеки участник, който уловеше съобщение, трябваше да разпознае езика и да открие точното място на държавата върху картата на река Дунав. Научихме много за другите държави. Продължихме със забавен пикник и завършихме с обещанието за бъдещи срещи и дейности.

Бузъу е град с приблизително 115 000 жители. Калните вулкани представляват край Бузъу уникална в геоложко отношение област, в която газове изригват от дълбочина 3000 метра, носейки със себе си смес от глина и вода, каквито са и почвите в района, формирайки специфичната за вулкан форма и съответните потоци от лава (в случая сива кал). Течната глина, богата на сол и сяра, е хладна, а не гореща, защото не идва от земната мантия, а от доста по-плитко. Липсват растения, освен с малки изключения, заради силното осоляване, на което е подложена почвата. Местността с площ от 30 кв. км е геоложки и ботанически резерват.